Bli mer effektiv som fastighetsägare

Bli mer effektiv som fastighetsägare

Det finns behov av bostäder, men i dagsläget verkar det inte som om utbudet och de bostäder som byggs är anpassade efter efterfrågan som finns. Hyrorna på nybyggda bostäder är oftast alldeles för dyra för både unga och pensionärer, vilket bidrar till att behovet av fler bostäder kvarstår. För dig som fastighetsägare gäller det därför att tänka om och tänka nytt.

Billiga bostäder – en bristvara

Det pratas ofta om att det byggs för lite och att det finns för få bostäder tillgängliga, vilket pressar upp priserna och gör att allt fler tvingas sambo mot sin vilja. Men en del hävdar bestämt att det inte är antalet bostäder det är fel på, utan snarare priset på de existerande bostäderna. Det byggs många nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, men priset är det som gör att många inte kan flytta in. Att priserna på bostäder går upp beror enligt många inte alls på att efterfrågan är stor, utan i första hand på att bostadsmarknaden sedan länge befinner sig i en ekonomisk bubbla och att det är dyrt att bygga nytt. Det bidrar till att färre har råd att bo i nybyggda bostäder och att fler tvingas in i allt billigare hyresrätter. Samtidigt blir det allt svårare att sälja nyproducerade lägenheter, vilket inte rimmar väl med att det är brist på bostäder.

Effektivisera fastighetsägandet

Du som äger fastigheter kan göra det enklare för dig att bedriva verksamheten. Med hjälp av en ekonomisk förvaltning får du bättre koll över verksamheten, vilket tillåter dig att göra verksamheten bättre på andra sätt. Bland annat kan du se till att föregå med gott exempel genom att ta vara på billiga bostäder. Istället för att bygga nytt och dyrt, kan du renovera gamla lägenheter som får ha lägre standard, men lägre pris. Då får även de med låga inkomster tak över huvudet.

Leave a Comment

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.