Stadens framtid post corona

Stadens framtid post corona

En viktig fråga för dagens samhällsplanerare är hur coronapandemin kommer påverka framtidens städer. Frågar vi arkitektkåren kommer framtidens stad se ut ungefär som idag, men vi är rätt säkra på att en hel del anpassningar kommer behöva göras. Följande områden tror vi kommer påverkas av coronan:

Framtidens kontor

Vi har vant oss vid distansarbete, och digitaliserats snabbt under det senaste året. Framtidens arbetsplatser kommer därför vara mer mobila. De undersökningar som gjorts visar på att väldigt många av de som fått jobba hemma under pandemin trivs med det och skulle vilja ha en framtid där de är på kontoret ett par dagar i veckan. Produktiviteten verkar vara opåverkad av det, och för arbetsgivarna innebär det här möjlighet till lokalbesparingar. Du som är chef och har en organisation under dig som jobbar hemma måste dock vara medveten om att en av riskerna är att de som har ett problembeteende av något slag riskerar att få det fördjupat utan att det inte märks. Se därför till att ha avtal med ett företag som kan hjälpa dig lösa beroendeproblematik. Ett bra sånt är ljungsjöberg som har lång erfarenhet av att erbjuda behandlingstjänster.

För fastighetsbranschen är detta givetvis en särskild utmaning. Den som sitter på stora kontorsytor riskerar att förlora mycket pengar om inte innovativa lösningar tänks fram snabbt. Vad kan göras med byggnaderna istället, går det att bygga om till bostäder eller något annat?

Framtidens transporter

Om vi transporterar oss mindre till och från jobbet minskar behovet av transporter. Det är bra för klimatet och miljön, men paradoxalt nog ett problem när det kommer till kollektivtrafiken. Minskade intäkter gör att det kommer finnas mindre investeringsutrymme och framtidens kollektivtrafik riskerar därför att fördröjas. På plussidan ligger givetvis också att mycket av den yta som idag används till parkeringsplatser kommer kunna användas till annat mer produktivt, samt att individen sparar pengar på att inte behöva transportera sig varje dag.

Framtidens boende

När hemarbete blir norm blir också hur vi väljer att bo mer flexibelt. En av de drivande krafterna bakom urbaniseringen har varit att folk flyttar dit jobben och de högre utbildningarna finns; till städerna. När vi blir mer digitala faller det behovet, samtidigt som folks krav på en hemmamiljö med ytor som går att anpassa till ett bra hemmakontor ökar. Det är inte helt omöjligt att vi kommer se en utflyttningsvåg från städerna de kommande åren. Där människor väljer ett liv närmare naturen med lägre kvadratmeterpriser. Kanske kombinerat med en övernattningslägenhet i stan för de där dagarna när man behöver vara inne på jobbet. Eller bara för att kunna tillgodogöra sig de saker som bara en stor stad kan erbjuda i form av restauranger, konserter och teatrar.

Leave a Comment

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.