Framtidens städer är redan på gång

Framtidens städer är redan på gång

Svenska arkitekter tycks inte ta ut svängarna lika mycket som sina kolleger i övriga världen när det kommer till hur vi ska bo i framtiden. De tror inte att människor vill bo på flytande öar i havet eller i trädliknande höghus eller andra underliga bostadsmiljöer. Tvärtom tror de att vi kommer att vilja bo så som vi är vana att bo.

Arkitekterna som ska ta de svenska städerna in i framtiden tror att lågenergihus kommer att vara en del av lösningen, tillsammans med flera grönområden. Allteftersom allt fler kommer att kunna sköta sina arbeten ifrån hemmet, kommer också arbetsresorna att drastiskt minska. Med mindre biltrafik i framtidens städer kommer också plats att frigöras för exempelvis flera restauranger och lunchställen i närområdet.

Urban utveckling

Enligt ett FN-beslut från år 2015 ska framtidens städer vara hållbara, inkluderande, säkra och motståndskraftiga. Med tanke på att städerna i världen växer med i runda tal tvåhundra tusen innevånare per dag, är det inte många som vet hur den nya agendan ska kunna tas i bruk. Om du tror dig ha en briljant lösning på detta prekära problem som världens arkitekter världen över brottas med, ska du definitivt se till att presentera din idé. Känner du att du behöver ett företag för att kunna utföra detta är Capcito en bra lösning på likviditet. Sverige behöver fler innovativa lösningar på hur vi ska ta våra städer in i framtiden.

Innovativa idéer

I Malmö har man på grund av bland annat en befarad havsnivåhöjning börjat fundera på om det skulle gå att bygga en konstgjord skärgård i Öresund. Denna skulle bestå av öar byggda av sand med kanaler för båttrafik. Oavsett hur den urbana staden kommer att utformas är utemiljön mycket viktig, därför bör biltrafik reduceras till ett minimum. I Stockholm skulle exempelvis en linbana kunna gå mellan Gamla Stan och Slussen. Med tanke på stigande havsnivåer är det ingen dum idé.

Framtidens stad är 3D-printad

Det är en svindlande tanke för de flesta att fundera över hur framtidens städer skulle kunna se ut. Vad en lekman tänker sig och vad en forskare eller arkitekt föreställer sig skiljer sig dock åt. Vanliga människor tenderar att likställa framtida städer med någonting hämtat ur dystopiernas filmsamhällen där hela världen har gått under som ett resultat av krig eller naturkatastrofer. Klart är dock att klimatpåverkan kommer att spela en viktig roll för hur dessa framtida städer utformas och forskarna tror att staden som vi känner den idag kommer att vara förändrad i grunden redan om 100 år.

3D-printade hus

Faktum är att 3D-printade hus redan är på gång. Europas allra första demonstrationsprojekt av 3D-printad teknik är ett kontorshotell i Danmark som växer fram med hjälp av en 3D-betongskrivare vilket banar väg för framtiden. Projektet kallas THE BOD (Building on demand) vilket ger en fingervisning om hur mycket tekniken kan bidra med. I Moskva har ett liknande hus redan byggts på 24 timmar från ritning till färdigt hus med hjälp av en lyftkransliknande design som kunde rotera 360 grader runt sin egen axel.

Städer på havet

Framtidens utmaningar när det gäller både befolkningsökning och klimatförändringar som påtagligt kan förändra vädret gör att stadsarkitekter redan nu förbereder sig på olika sätt för att möta denna stundande verklighet. Framtiden kommer att bli oväntad på många olika sätt. Exempelvis tror en del arkitekter att vi kan räkna med flytande städer i framtiden. Dessa städer kommer dessutom att vara självförsörjande med hållbar energi i form av solpaneler och reservoarer som fångar upp regnvatten. Dessa stadsöar glider runt på havsströmmarna som flytande oaser med laguner, livsmedelsåkrar och stora trädgårdar. Troligen kommer man att behöva i stort sett samma yrkeskategorier som nu men läkare och tandläkare kommer att vara extra uppskattade ute på havet.

Underjordiska byggnader

Det är inget nytt påfund att bygga underjordiska hus utan det har människan gjort sedan världskrig och terrorkatastrofer krävt skyddsrum m.m. Vissa forskare tror att vi i de framtida städerna kommer att få räkna med att även bo i större byggnader under jorden. Hur pass väl detta rimmar med naturkatastrofer och stigande vattennivåer kan man ju undra. Kanske är jordbruk på höghus en idé som kommer att bli verklighet? En del arkitekter tror att kilometerhöga skyskrapor är att vänta medan andra förbereder sig för att anlägga trädgårdar med eget mikroklimat. Med tanke på att FN redan har förutspått att det år 2115 kommer att finns över 11 miljarder människor på jorden som ska dela på yta och resurser är det kanske inte så långsökt med kor och grisar på skyskrapor. Minskar vi inte våra utsläpp av växthusgaser kommer filmens dystopiska städer att bli verklighet. Temperaturerna kommer att få hela planeten att koka och hamna delvis under vatten.

En urban framtid

Grunden till dagens samhälle vilar på städerna. Då våra förfäder för tusentals år sedan gav upp sina liv som jägare och samlare för att odla jorden och föda upp djur, tog mänskligheten sitt första stora steg mot den teknologiska underverkens tid vi lever i idag. Det blev allt vanligare att bo tillsammans i större samhällen, där kombinationen av trygghet, bekvämlighet och tillgång till mat och vatten var mer säker. Under de sekler och millennier som gått sedan dess har det alltid varit denna känsla av trygghet som lockat folk till städerna. I vår tid rör det sig om ekonomisk trygghet och bekvämlighet.

Men var är världens städer på väg i framtiden? Samhällen runt hela världen går allt starkare mot urbanisering, då landsbygden avbefolkas och folk söker sig till städerna för att hitta bättre och mer lönsamma arbeten. Idag lever över hälften av världens befolkning i städer, vilket är första gången i mänsklighetens historia. Urbaniseringen i samband med befolkningsökningen gör att världens städer växer i snabb takt, vilket i sin tur ställer stora krav på infrastruktur och bekvämlighet. Det kan löna sig att investera pengar i fastigheter, för framtiden ligger i städerna.

Dagens värld präglas också av en oro för både klimatförändring och överbefolkning, båda problem som troligen i hög grad kommer att prägla framtidens städer. Redan nu finns det allt mer gröna färdmedel i många städer, och fotgängare och cyklister tar allt mer plats, medan bilister förflyttas till städernas utkanter. Med tiden kan biltrafiken helt komma att ersättas av kollektivtrafik med eldrivna tåg och spårvagnar, medan gatorna övertas av fotgängare och parker. Samtidigt kommer förnybara energiformer sannolikt att få en alltmer framträdande roll.

Problemet med överbefolkning kommer att kräva sinnrika lösningar, både gällande boendeytor och tillgång till mat och vatten. Redan finns planer på till exempel skyskrapor med växthus, som kan lösa båda problemen i en smäll, och världen runt arbetar ingenjörer och arkitekter på att finna nya lösningar. Återanvänt vatten och bioenergi från allt återvunnet avfall hör redan till vardagen i många städer.

Det är ändå på den digitala fronten som den största förändringen kommer att ske. Hela generationer har redan vuxit upp omgivna av datorernas bekvämlighet, och datorer kommer i allt högre grad att ta över och förenkla stadsbornas liv. De smarta städerna kommer att kunna ordna infrastruktur och reparationsarbeten på egen hand och förpassa de gamla praktiska yrkena till historien. Förutom rent praktiska lösningar kommer digitaliseringen att möjliggöra distansarbete, så att stadsborna inte behöver flytta omkring utan kan sköta sitt arbete hemifrån. Detta öppnar för en helt ny arbetsmarknad för att ersätta den som maskinerna tagit över.

Ännu har vi en lång väg att gå till de gröna och smarta städerna som framtiden kan erbjuda, men utvecklingen går åt det hållet. Många problem finns kvar att lösa, men framtidens städer kan potentiellt rädda oss från en överbefolkad och nedsmutsad värld.

Smarta hem är framtiden

Hur ska framtidens städer se ut? Många menar att vi kommer att förlita oss mer på trådlös kommunikation i framtiden. Ja, det handlar om uppkopplade enheter som kommunicerar med varandra. Det kan vara allt från bilen som kommunicerar trådlöst med andra bilar, till tvättmaskinen, spisplattan eller hundhalsbandet. På tal om hemmet, så ser vi redan nu att smarta hem är framtiden. Sakta men säkert börjar det dyka upp allt fler produkter som går att styra via mobilen vare sig man är hemma eller inte. Det här öppnar upp nya möjligheter för hem vi annars inte har tänkt på. Stockholm leder denna utveckling i Sverige så bor man på västkusten gäller det att hitta en pålitlig flyttfirma i Göteborg och sen dra vidare norrut. För det är i Kista som Sveriges Silicon Valley finns.

Trådlös kommunikation mellan produkter

Ett exempel på smarta hem är en låsanordning som kopplar upp sig mot internet. Med hjälp av sin mobil kan man då låsa upp dörren ifall man vill släppa in någon – vare sig man är hemma eller på en strand flera tusentals mil långt bort. Ett exempel på att denna trend är igång på riktigt bland annat att Ikea har nu produkter för smarta hem. Efter att ha haft en provperiod i vissa utvalda länder har man nu valt att satsa på smart belysning där användaren kan styra färgen, timer och annat med hjälp av en app eller en trådlös kontroll. Det här är förstås inget nytt men Ikea är det första globala företaget som satsar på denna typ av lösning för “vanliga” köpare som tycker att de andra alternativen idag är för avancerade. Tanken är här att det ska vara lättförståeligt och kunna användas av alla i hemmet. Hur kommer framtidens städer att bli smarta då? Det här återstår att se då teknikutvecklingen går fort och det är svårt att förutse vad som ska hända.

Framtidens städer på gång

Redan idag talas det stort om 5G. Men ingen verkar riktigt veta vad 5G handlar om menar många. Idag använder vi 4G med våra mobiler. När 5G kommer ersätta detta kommer mycket större mängd data kunna skickas. En HD-film på flera gigabyte kommer att kunna laddas ner på några ynka sekunder. Den här möjligheten att snabbt kunna skicka ny data kommer innebära att förarlösa bilar kan kommunicera med andra bilar – det går nämligen inte idag med 4G. Hur kommer det här att påverka framtidens städer? Flera experter menar att teknikutvecklingen kommer att fullkomligt explodera när 5G är etablerat. För det är nämligen information, eller data, som tidigare har drivit fram teknikutvecklingen. Det här kommer leda till att det samhälle vi idag har kommer se annorlunda ut. Ja, vissa hävdar till och med att den nya fattigdomen drabbar de som står utan tillgång till wifi. Detta kan leda till fler skillnader mellan fattiga och rika som inte bara baseras på produktion, råvaror och export utan också kommunikation och information. Många telebolag engagerar sig därför i att sprida wifi och tillgång till internet i utvecklingsländer.

Vår största framtidsutmaning

Diskussionerna kring ren, grön, miljövänlig energi har väl knappast undgått någon. De flesta experter verkar anse att det är en verklig ödesfråga i samtiden. Om vi inte lyckas bryta vårt beroende av fossila bränslen, och avstanna den globala uppvärmningen, kommer i bästa fall miljoner människor bli hemlösa av stigande havsnivåer och kraftiga stormar. Vad som kan ske i värsta fall vill man inte ens tänka på. Som tur är kommer det fler och fler innovationer inom energibranschen. I Sverige har vi under ganska lång tid tämjt naturens energiresurser med våra vattenkraftverk, men fler möjligheter är på gång.

Mycket sker i Amerika

Den mest kända, och kanske den enda verkligt berömda, profilen inom förnybar energi är amerikanen Elon Musk. Han var med och startade elbiltillverkaren Tesla, och är idag dess ansikte utåt. Att vi tack vare Tesla har högpresterande elbilar är naturligtvis fantastiskt, och fler framgångar än så utlovas av företaget. Nyligen berättade de om sina nya solceller för hus. De ser ut som natursten, och ska kosta ungefär detsamma som vanliga tegelplattor. På andra håll ruvas det på fler sätt att utvinna el ur naturelementen. I framtiden kan dragkraft försörja oss med miljövänlig och förnybar energi, tack vare enorma drakar som svävar flera hundra meter ovan mark.

En ödesfråga som håller på att lösas

Det finns alltså gott hopp om framtiden, om man ska tro vissa forskare. Att enskilda husägare kommer att kunna skaffa solceller, som ser ut som vanligt tegel och dessutom kostar lika mycket, är naturligtvis ett enormt genombrott. Man kan då alltså bli självförsörjande på el, i princip utan extra kostnader. Utgiften för takplattor finns ju oavsett. Lägg därtill övriga innovationer i att tämja naturens enorma energiutvecklingar till elproduktionen. Vind- och vattenkraftverk har naturligtvis i det närmaste oändlig potential, så länge man lyckas lista ut rätt tekniker. Med drakar som svävar ovan våra huvuden, solceller på alla tak och maskiner för att utvinna el ur havsvågornas oändliga rörelser kommer vi sannolikt att slippa elda olja om ett par generationer.

Framtidens transportsystem i städerna

Idag har vi befolkningstillväxt och en befolkningsrörelse från landsbygden till städerna i många länder. Vägnäten kan inte förändras hur mycket som helst, så det säger sig självt att vi kan komma att behöva helt nya transportsystem. I alla fall om medborgarna ska kunna ha samma service som idag. I de flesta städer kan man använda befintlig teknik och komplettera ett väg och spårburet system med tunnlar. På andra platser kan man behöva bygga en form av avancerade linbanor eller tuber som går genom luften, eftersom det inte finns plats på eller under marken.

Science fiktion idag, verklighet i morgon?

Flygande bilar kan ta över den kommunala trafiken om tio år enligt Airbus. Redan idag spelar små helikoptrar en viktig roll i transportsystemet i Sao Paulo i Brasilien. Där är vägnätet så underdimensionerat och säkerheten för biltrafikanter så dålig att många företag sköter viktiga persontransporter med helikopter. I alla fall när det är viktigt att det går fort. Många byggnader har därför en helikopterplatta på taket. En typ av tunnlar kan också konstrueras ovan jord, företrädesvis ovanför befintliga vägar, eftersom det där finns plats. Bland annat det innovativa bilföretaget Teslas VD, Elon Musk, förespråkar system med vakuumtunnlar. I dem kan särskilda kapslar färdas snabbare än vad ett jetplan gör luften.

Problem driver innovationer

Inga städer kan fungera på ett bra sätt utan ett transportsystem som är dimensionerat efter antalet människor som bor i staden. Det är en faktor som driver utvecklingen framåt inom en rad områden. Ett resultat av det är troligen att vi kommer att färdas på nya sätt i framtiden. Våra befintliga transportsystem kommer att finnas kvar, men som komplement till dessa lär de av oss som lever ytterligare några decennier, att få se lösningar som vi har svårt att föreställa oss idag. I en mer nära förestående framtid kommer vi troligen att få uppleva hur förarlösa bilar och så kallad spårtaxi kan komma att använda befintliga system, på ett effektivare sätt.

Dubai

Ökenstaden Dubai är världens snabbast växande stad. Den breder ut sig på båda sidor Dubaiviken och är provinshuvudstad i provinsen med samma namn. Huvudstaden i Förenade Arabemiraten, Abu Dhabi har inte ens hälften så många innevånare. Trots att Förenade Arabemiraten har strikta muslimska lagar så har Dubai något lindrigare och det är den stad i landet som har mest toleranta regler gentemot andra kulturer. Klimatet i området är mycket torrt och staden är omgiven av öknar. Det är mycket hett med en årsmedeltemperatur på hela 30 grader och temperaturer som ofta når över 40 grader.

Störst och högst

Dubai_aerial_viewDubai satsar på att bygga mycket och högt. I staden hittas världens tre högsta hotell. Det dyraste är Burj Al Arab, vilket är världens enda hotell med sju stjärnor och detaljer i guld. Här finns även ett av världens största shoppingcenter, en enorm konstgjord skidbacke och världens högsta byggnad Burj Khalifa på hela 828 meter. För att hålla detta byggprojekt igång krävs arbetskraft och ett stort antal utländska gästarbetare finns därför ständigt i staden och arbetar under slavlika förhållanden till mycket låga löner. Detta har lett till att runt tre fjärdedelar av befolkningen är män. Staden är som skapad av globaliseringen. Människor från alla världens hörn blandas i en stad som på många sätt skiljer sig från det land den ligger i. På bankerna Här gömmer Afghanistans krigsherrar det ofantliga biståndet och människor kommer och går för att göra snabba affärer och återvänder sedan till sina hemländer förhoppningsvis med lite mer pengar på fickan.

Lyx och fattigdom

Förenade Arabemiraten har världens sjunde största oljereserv och även en stor depå av naturgas. Detta har gjort att landets ekonomi växt snabbt. Dubai har fått agera ansikte utåt och affärscentrum för att visa denna nyvunna rikedom. Det är en världsstad med innevånare från världens alla delar. Av hela befolkningen i Förenade Arabemiraten är endast 19 procent emiratier och resterande del utländska medborgare som är där för att arbeta under en period. Det är en konstrasternas stad beroende på vad man väljer att se. Å ena sidan strålar den lyx och flärd med sina höga byggnader och lyxiga hotell, å andra sidan rymmer den många tragiska livsöden om människor som åkt från omkringliggande länder för att arbeta. Drömmen om att kunna återvända hem med pengar till familjen krossas många gånger genom att de inte har råd att betala tillbaka det arbetsgivaren betalat för flygbiljetten och många blir kvar längre än planerat.

 

Framtidens inredning

När man talar om framtidens städer och hur de kommer att se ut talar man ofta om stadsplanering och arkitektur – men hur kommer egentligen de framtida hemmen att se ut på insidan?

En sak som spås om den framtida inredningen, som inte är så svår att föreställa sig, är att vi kommer att ha allt mindre behov av möbler med syfte att förvara saker. Möbler som bokhyllor, cd-ställ, enorma tv-bänkar och byråer kommer att försvinna allt mer från våra hem i takt med att böcker, musik, filmer, fotografier, tidningar och annat får plats i våra telefoner och våra läsplattor. En annan framtida förändring som tros komma att ske i våra hem relaterad till teknik, och som i viss mån redan har skett, är vad som har kommit att kallas för smarta möbler. Ett exempel på detta, som redan finns på marknaden idag, är bord och andra möbler med en inbyggd funktion för att ladda smartphones och annan elektronik trådlöst. Inredningsexperter tror att detta bara är det första exemplet på en rad olika smarta funktioner som framtidens möbler kommer att ha.old-wooden-hut-456881_960_720

En annan potentiell utveckling är att vi kommer att gå åt andra hållet, och sträva bort från tekniken och mot naturen. Denna potentiella framtid baseras på den ökade miljömedvetenhet som finns hos folket idag, då man väljer lokala, naturliga eller återanvända material. De som tror på denna framtid ser framtidens hem som inspirerade av kojor, hyddor, tält och husvagnar: små och flexibla boenden där gränsen mellan ute och inne suddas ut. I samband med denna förändring tror man också att människorna kommer att förändra inställning, och prioritera livskvalitet framför status – där vi tidigare valde stora och välfyllda hem för att visa status kommer vi i denna framtid att välja små och välorganiserade, men vackra hem.

Om du vill se ett smakprov av trender inom inredning som ligger lite närmare i framtiden, till exempel det som är hett just nu och som kommer att vara hett under 2016, ska du gå in på Furniturebox.se. Där hittar du ett stort utbud av möbler för alla smaker, så att du hittar det du vill ha, oavsett om du ska köpa en fåtölj, en soffa eller någon annan möbel.

Vården i framtiden

När man talar om framtidens vård idag, får många negativa associationer. Man börjar tänka på allt det som kommer att bli sämre med vården i framtiden, och alla de domedagsprofeter som förutspår de utmaningar vården kommer att stå inför. Bland annat varnas det för att befolkningen blir allt äldre, vilket kommer att öka trycket på både äldrevården och på sjukhusen – samtidigt som allt färre söker sig till jobb inom äldrevården, och det alltså kommer att råda brist på arbetskraft inom det området. Andra varnar för att antalet patienter generellt kommer att öka, och att sjukvården kommer att behöva större investeringar, att sjukhusen kommer att behöva byggas ut och att det kommer att behövas mer personal i framtiden.computer-1149148_960_720

Det finns dock även de som ser framtiden inom vården lite ljusare. Dessa människor ser tillbaka på historien lika mycket som de ser framåt, och har noterat att livet i vår del av världen bara har blivit bättre och bättre ända sedan 1700-talet. Det finns med andra ord ingen anledning att tro att den trenden plötsligt skulle vända. Precis som inom många andra områden är det förbättrad teknik som tros komma att medföra stora fördelar inom framtidens vård. Vi ser redan idag de första tecknen på detta, till exempel vid Universitetssjukhuset i Örebro. Där startade man ett projekt i mars 2013 med syftet att minska väntetiderna på akutmottagningarna. Projektet var tänkt att införas på prov, men efter sju veckor såg man att det var så effektivt att det infördes permanent. Väntetiden halverades tack vare projektet.

Andra sätt som IT-tekniken kan användas i vården undersöks just nu av Anders Ekholm vid Institutet för framtidsstudier, som skriver rapporten ”När vården blir IT”. Rapporten är ett beställningsverk av e-hälsokommittén, och författas tillsammans med Drasko Markovic, ett annat stort namn inom IT-världen.

Innan tekniken har integrerats så mycket i vården finns det dock andra sätt man kan förbättra sin vårdsituation om man inte är nöjd med den, till exempel genom att söka sig till en ny läkare. Det är redan med dagens teknik mycket enkelt – om du exempelvis vill hitta en ny tandläkare i Stockholm kan du helt enkelt söka på Varden.se.

Växthus på höjden framtid för städer

Framtiden är redan här – så kan det i alla fall verka när man hör Plantagons planer. Plantagon har en nyskapande affärsidé som de hoppas ska lösa klimatproblemet med mat som fraktas långa sträckor för att nå oss i affärerna. Företagets grundare och vd, Hans Hassle, ser inte den nuvarande situationen som hållbar i framtiden, och istället för att vänta på att någon annan ska lösa problemet har han tagit saken i egna händer. Hans affärsidé går ut på växthus som byggs på höjden, enorma höghus i städerna där man odlar grönsaker och mat för invånarna. Maten odlas och konsumeras alltså lokalt, och ingen transport är nödvändig. Det kan låta som något ur en science fiction-film, men faktum är att det snart kan vara verklighet, i alla fall i Linköping. Där väntar  företaget på en detaljplan för att kunna ansöka om bygglov för att konstruera det första vertikala växthuset i världen. På längre sikt planerar företaget att bygga liknande växthus i Shanghai och Singapore.Slottsträdgården_Ulriksdal_2015e

Förutom transportaspekten finns det andra anledningar till att växthus på höjden kan komma att bli en nödvändighet i framtiden. En är till exempel att många forskare menar att all den odlingsbara marken som finns i världen inte kommer att räcka till för att skapa tillräckligt med mat för att mätta jordens befolkning, i takt med att den växer allt mer. Plantagons förhoppning med deras växthus är att man kommer att kunna odla tio gånger så mycket mat i dem än vad som hade varit möjligt på samma markyta.

Växthusen kommer att vara helixformade, en design som tagits fram av trädgårdsmästaren Åke Olsson. Syftet är att växterna ska få så mycket solljus som möjligt. Medan plantorna växer kommer de med hjälp av en robot att flyttas allt högre upp i växthuset, tills de når toppen, där de skördas.

Om du har en egen tomt behöver du inte vänta på att Plantagons höghusväxthus ska bli klara innan du börjar hjälpa miljön genom att äta närodlad mat. Genom att bygga ett eget växthus på tomten kan du till exempel odla dina egna grönsaker, och minska belastningen på miljön genom att spara in lite på transporterna av dessa grönsaker.

 

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.


chronicle