Hållbara framtidsstäder

Hållbara framtidsstäder

I framtiden behöver städerna vara hållbara och samtidigt attraktiva för nya invånare. De växande städerna kräver hållbarhet både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv vilket innebär att planeringen av dessa bör ske omsorgsfullt. En stad är ett komplext system där många processer behöver utvecklas och skötas parallellt, som återvinning, grönområden och biologisk mångfald.

Även i en väl utvecklad framtidsstad kommer människors behov i grunden att vara desamma som idag. Liksom nu kan de enkelt hitta bostäder till salu genom att använda sig av en digital tjänst. Det är praktiskt att kunna använda sökfilter och bläddra genom listor med fastigheter som har ett rikt bildgalleri för att hitta det boende som passar en bäst.

Planera hållbara städer

För att skapa en hållbar stad behöver man både nu och i framtiden planera för byggnadernas energianvändning samt reglering och utveckling av transporter och trafik. Det behövs också en hållbar återvinning och avfallsproduktion, ett bra användande av stadens grönområden och en strategi för ökad biologisk mångfald.

I en stad med rik biologisk mångfald behöver stadens grönområden vara sammankopplade så att arternas rörlighet maximeras. Invånarna får samtidigt tillgång till fler grönområden och staden får en ökad resiliens, vilket innebär att den bättre klarar oförutsägbara problem och händelser på grund av exempelvis klimatförändringar.

Värmeböljor en utmaning

Framtiden kommer att bjuda på allt fler och mer utdragna värmeböljor. Detta innebär en ökad ohälsa och stigande dödstal om vi inte planerar för detta i god tid. Äldre personer är särskilt utsatta när det gäller långvarig värme, tillsammans med personer som har respiratorisk sjukdom och hjärt- och kärlsjukdomar. Värmeböljorna orsakar mest besvär inne i städerna, på grund av att bebyggelsen gör området extra varmt. Den värmerelaterade dödligheten under den extremt varma sommaren 2018 var mycket högre i Stockholm jämfört med resten av Sverige. Gatorna och byggnaderna lagrar värme och städerna kan sägas skapa sitt eget väder.

I projektet ”Green Wave” tittar Jorge Amorim som är forskningsledare vid SMHI på hur kommunerna kan sänka temperaturen med hjälp av planteringar och parker. Här i Norden är husen också utformade så att de ska hålla värme på vintern, men de släpper inte ifrån sig värmen så bra under sommaren. Andra material kan behöva användas i framtiden för att byggnaderna bättre ska kunna klara sommarvärmen. Det kan också vara klokt att plantera träd som skuggar husen. Under hösten tappar träden sina löv och solens strålar når fram till husen under vintern då solen behöver värma upp husen.

Leave a Comment

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.