Hur är framtidens stad?

Hur är framtidens stad?

Sveriges befolkning växer så det knakar, redan 2026 är vi en miljon fler svenskar. Allt fler flyttar till huvudstäderna och det här kan vara en ekvation som går dåligt ihop. Hur tacklar framtidens städer detta? Hur ser egentligen framtidens stad ut?

Hållbarhet och smarta lösningar för företag

Som så många gånger förut lutar vi oss mot ny teknik för att lösa eller åtminstone lätta upp framtida problem. I de stora städerna ändras nu förutsättningarna för olika företag att bedriva sina verksamheter. Allt fler företag använder tillfälliga kontorshotell och fler medarbetare jobbar mer på distans. Den nya 5G-tekniken kommer göra intåget i den digitala eran ännu mer tydlig. Med smarta tekniska lösningar går det att lösa de flesta problem på kontorsnivå. Exempelvis nystylad infografik för interim HR-chef kan vara helt avgörande för ur man rekryterar ny personal. Att med hjälp av digital teknik nå nya medarbetare och utföra jobbintervjuer via video har helt ändrats arbetsmarknaderna i de stora städerna. Något annat vi kommer att se mer av i framtiden städer är förstås självkörande bilar. Redan idag är de möjliga, och i framtidens stad kommer man kunna sätta sig i en självkörande taxibil. I framtidens stad är det hållbarhet som gäller. Minimalt med avgaser och rikligt med stadsträdgårdar.

Fler människor på mindre yta

Om det stämmer att inflyttningen till de större städerna bara eskalerar kommer vi bo fler människor på mindre yta. Det här har man exempelvis i Japan löst genom att bland annat parkera bilar i parkeringshus med hissar. Andra lösningar är restauranger med flera våningar och trappor mellan borden. Det gäller alltså att lyfta blicken uppåt, bygga mer på höjden. Det finns även försök med att anlägga trädgårdar på bostadshusens tak, som tillsammans med solpaneler kommer att förändra utseendet och hur vi ser på städer.

Prioriteringar i framtidens stad

För att få fler människor att både trängas och samtidigt trivas på en liten yta, måste det ske olika prioriteringar. Det kommer förmodligen inte vara rimligt att boytorna är onödigt stora. Det kommer säkert innebära ett visst avkall på sådant vi idag är vana vid. Men det finns också stora fördelar när fler och fler nya arbetstillfällen kommer följa i spåren av fler invånare. Det är med andra ord en spännande framtid våra städer går till mötes, och mycket kommer att se annorlunda ut.

Leave a Comment

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.