Smarta lösningar för framtidens städer

Smarta lösningar för framtidens städer

Städer över hela världen utvecklas ständigt i takt med att tekniken går framåt och att det pågår en ökad miljömedvetenhet. Alla städer inte utvecklas i samma takt beror på faktorer som politik, samhällsstruktur, krig eller fattigdom.

Miljövänliga framtidsvisioner

Idag satsas det allt mer på förnyelsebar energi i form av solenergi, vatten-, och vindkraft samt bergvärme. Man kan se en allt mer växande trend att använda sig av hela solceller som fasad på större byggnader. Många företag har redan etablerat denna typ av energiförsörjning, särskilt större fastighetsbolag. Solpaneler är något som är en smart lösning för framtidens energiförsörjning och det finns en ökad trend att installera solpaneler både privat och som företag. Ska man installera solceller på taket, är det viktigt att taket är helt och hållbart. Bor man dessutom i Stockholmsområdet, kan man få en professionell takläggning i Stockholm av kunnig personal! Framtidens städer kommer att gå mot en renare luft med minskade avgaser tack vare den ökade trenden av bilar som går helt på el. I Sverige har man kommit långt i arbetet för ett hållbart samhälle ur miljösynpunkt och bevarandet av biologisk mångfald. JM-bostäder är ett bra exempel på byggnation av hållbara lägenheter med Svanenmärkta bostäder. Ett sådant arbete innebär lågenergilösningar, energieffektiva vitvaror, källsortering och en mer hälsosam innemiljö. Även allt fler villatillverkare skapar ekologiska hem som har bättre material ur miljösynpunkt och en estetik som passar in mer med naturen.

Moderna lösningar med AI

Vi har allt fler smarta och anpassade städer när det kommer till IT-lösningar då man idag har intelligenta program som sköter mycket per automatik.

Det kan handla om smarta hem där man har röstaktiverade funktioner som styr mycket av hemmets funktioner. I framtidens städer är detta något som troligen kommer att användas inom olika samhällsfunktioner och tjänster. På internet kan man idag redan chatta med chatbottar online som kan besvara frågor och vägleda kunderna. AI, eller så kallad artificiell intelligens, är självlärande, programmerade system och används allt mer inom sjukvården för att avlasta läkare. Karolinska sjukhuset är ett av de sjukhus som redan integrerar AI inom sjukhusverksamheten. Framtida städer kommer med högsta sannolikhet ha robotar som hjälpredor, ekologiska och självtänkande hus samt bilar som aldrig behöver bensin. En spännande utveckling är de flygbilar som tillverkas idag. Funktionen är densamma som hos drönare och kanske vi får turen att se samhället från ovan på väg till jobbet, vännerna eller familjen?

Leave a Comment

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.