Smarta lösningar för framtidens städer

Smarta lösningar för framtidens städer

Städer över hela världen utvecklas ständigt i takt med att tekniken går framåt och att det pågår en ökad miljömedvetenhet. Alla städer inte utvecklas i samma takt beror på faktorer som politik, samhällsstruktur, krig eller fattigdom.

Miljövänliga framtidsvisioner

Idag satsas det allt mer på förnyelsebar energi i form av solenergi, vatten-, och vindkraft samt bergvärme. Man kan se en allt mer växande trend att använda sig av hela solceller som fasad på större byggnader. Många företag har redan etablerat denna typ av energiförsörjning, särskilt större fastighetsbolag. Solpaneler är något som är en smart lösning för framtidens energiförsörjning och det finns en ökad trend att installera solpaneler både privat och som företag. Ska man installera solceller på taket, är det viktigt att taket är helt och hållbart. Bor man dessutom i Stockholmsområdet, kan man få en professionell takläggning i Stockholm av kunnig personal! Framtidens städer kommer att gå mot en renare luft med minskade avgaser tack vare den ökade trenden av bilar som går helt på el. I Sverige har man kommit långt i arbetet för ett hållbart samhälle ur miljösynpunkt och bevarandet av biologisk mångfald. JM-bostäder är ett bra exempel på byggnation av hållbara lägenheter med Svanenmärkta bostäder. Ett sådant arbete innebär lågenergilösningar, energieffektiva vitvaror, källsortering och en mer hälsosam innemiljö. Även allt fler villatillverkare skapar ekologiska hem som har bättre material ur miljösynpunkt och en estetik som passar in mer med naturen.

Moderna lösningar med AI

Vi har allt fler smarta och anpassade städer när det kommer till IT-lösningar då man idag har intelligenta program som sköter mycket per automatik.

Det kan handla om smarta hem där man har röstaktiverade funktioner som styr mycket av hemmets funktioner. I framtidens städer är detta något som troligen kommer att användas inom olika samhällsfunktioner och tjänster. På internet kan man idag redan chatta med chatbottar online som kan besvara frågor och vägleda kunderna. AI, eller så kallad artificiell intelligens, är självlärande, programmerade system och används allt mer inom sjukvården för att avlasta läkare. Karolinska sjukhuset är ett av de sjukhus som redan integrerar AI inom sjukhusverksamheten. Framtida städer kommer med högsta sannolikhet ha robotar som hjälpredor, ekologiska och självtänkande hus samt bilar som aldrig behöver bensin. En spännande utveckling är de flygbilar som tillverkas idag. Funktionen är densamma som hos drönare och kanske vi får turen att se samhället från ovan på väg till jobbet, vännerna eller familjen?

Smarta, anpassade städer

Att spekulera kring framtiden har alltid fascinerat människan och det är hisnande steg som gjorts mellan epoker. Nya fenomen som totalt revolutionerat världen och samhället som sådant. Även om vi utan tvekan befinner oss i ett skede där den tekniska utvecklingen kraftigt avancerat kommer framtiden fortsätta överraska.

Vad kan vi förvänta oss av det framtida samhället och hur kommer våra städer att se ut? I den här artikeln bollar vi med frågorna utifrån påtagliga trender och fenomen.

Skräddarsydd vardag

Sett till den senaste tidens utveckling har människans behov och bekvämlighet satts i fokus på fler plan. Vi förväntar oss en smidig och praktisk vardag där saker och ting anpassas till rutiner eller önskemål på individnivå. Hemmet är den trygga borg vi numer ägnar allt mer tid åt för att i bästa mån skapa trivsel, underhållning och välmående på samma gång. Svenskar investerar i allt från lyxiga spabad till tomt eller trädgård, skräddarsydd teknik till moderna säkerhetsanordningar.

Den här formen av individuell eller skräddarsydd anpassning i hem och bostäder är en trend som är här för att stanna. Precis som vid tidigare epoker kommer världen utvecklas utifrån något konkret och då ofta ett fenomen eller en trend. Vi kommer alltså i allt högre grad uppleva hur den skräddarsydda vardagen breder ut sig och även tar sig in i samhället och städerna. Med stor sannolikhet kommer vi alltså i framtiden att kunna leva anpassat utifrån våra behov och önskemål även utanför hemmets stängda dörrar.

Hållbarhet och effektivitet

Oavsett var i världen vi tar utgångspunkt från finns det flera aspekter som väger lika på alla platser. Olika städer har skilda förutsättningar, men ett hållbart tänkande kan appliceras på alla typer av miljöer eller platser. Faktum är att fler hållbara lösningar är A och O för framtiden städer och ett konkret globalt mål som en del av FN:s utvecklingsprogram.

Genom effektiva åtgärder och hållbara lösningar skapas bättre förutsättningar för framtidens stadsinvånare. Mindre fattigdom, säkrare miljöer och ett inkluderande samhälle. Tekniken kommer alltid att vara ett direkt verktyg för att uppnå globala mål och en trygg framtid. Se bara vilken revolutionerande roll den smarta tekniken spelat för städernas utveckling under de senaste 20 åren.

Några konkreta områden som definitivt kommer att stå i centrum för framtiden städer är bland annat:

  • Energiproduktion från städernas centrala källor samt utanför.
  • Takodlingar kommer att vara ett självklart inslag i framtidens städer.
  • Transporter kan förväntas effektiviseras med självkörande tåg och lastbilar.
  • IT-lösningar på både samhällsnivå och individnivå för en mer hållbar vardag.

Bli mer effektiv som fastighetsägare

Det finns behov av bostäder, men i dagsläget verkar det inte som om utbudet och de bostäder som byggs är anpassade efter efterfrågan som finns. Hyrorna på nybyggda bostäder är oftast alldeles för dyra för både unga och pensionärer, vilket bidrar till att behovet av fler bostäder kvarstår. För dig som fastighetsägare gäller det därför att tänka om och tänka nytt.

Billiga bostäder – en bristvara

Det pratas ofta om att det byggs för lite och att det finns för få bostäder tillgängliga, vilket pressar upp priserna och gör att allt fler tvingas sambo mot sin vilja. Men en del hävdar bestämt att det inte är antalet bostäder det är fel på, utan snarare priset på de existerande bostäderna. Det byggs många nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, men priset är det som gör att många inte kan flytta in. Att priserna på bostäder går upp beror enligt många inte alls på att efterfrågan är stor, utan i första hand på att bostadsmarknaden sedan länge befinner sig i en ekonomisk bubbla och att det är dyrt att bygga nytt. Det bidrar till att färre har råd att bo i nybyggda bostäder och att fler tvingas in i allt billigare hyresrätter. Samtidigt blir det allt svårare att sälja nyproducerade lägenheter, vilket inte rimmar väl med att det är brist på bostäder.

Effektivisera fastighetsägandet

Du som äger fastigheter kan göra det enklare för dig att bedriva verksamheten. Med hjälp av en ekonomisk förvaltning får du bättre koll över verksamheten, vilket tillåter dig att göra verksamheten bättre på andra sätt. Bland annat kan du se till att föregå med gott exempel genom att ta vara på billiga bostäder. Istället för att bygga nytt och dyrt, kan du renovera gamla lägenheter som får ha lägre standard, men lägre pris. Då får även de med låga inkomster tak över huvudet.

Stadens framtid post corona

En viktig fråga för dagens samhällsplanerare är hur coronapandemin kommer påverka framtidens städer. Frågar vi arkitektkåren kommer framtidens stad se ut ungefär som idag, men vi är rätt säkra på att en hel del anpassningar kommer behöva göras. Följande områden tror vi kommer påverkas av coronan:

Framtidens kontor

Vi har vant oss vid distansarbete, och digitaliserats snabbt under det senaste året. Framtidens arbetsplatser kommer därför vara mer mobila. De undersökningar som gjorts visar på att väldigt många av de som fått jobba hemma under pandemin trivs med det och skulle vilja ha en framtid där de är på kontoret ett par dagar i veckan. Produktiviteten verkar vara opåverkad av det, och för arbetsgivarna innebär det här möjlighet till lokalbesparingar. Du som är chef och har en organisation under dig som jobbar hemma måste dock vara medveten om att en av riskerna är att de som har ett problembeteende av något slag riskerar att få det fördjupat utan att det inte märks. Se därför till att ha avtal med ett företag som kan hjälpa dig lösa beroendeproblematik. Ett bra sånt är ljungsjöberg som har lång erfarenhet av att erbjuda behandlingstjänster.

För fastighetsbranschen är detta givetvis en särskild utmaning. Den som sitter på stora kontorsytor riskerar att förlora mycket pengar om inte innovativa lösningar tänks fram snabbt. Vad kan göras med byggnaderna istället, går det att bygga om till bostäder eller något annat?

Framtidens transporter

Om vi transporterar oss mindre till och från jobbet minskar behovet av transporter. Det är bra för klimatet och miljön, men paradoxalt nog ett problem när det kommer till kollektivtrafiken. Minskade intäkter gör att det kommer finnas mindre investeringsutrymme och framtidens kollektivtrafik riskerar därför att fördröjas. På plussidan ligger givetvis också att mycket av den yta som idag används till parkeringsplatser kommer kunna användas till annat mer produktivt, samt att individen sparar pengar på att inte behöva transportera sig varje dag.

Framtidens boende

När hemarbete blir norm blir också hur vi väljer att bo mer flexibelt. En av de drivande krafterna bakom urbaniseringen har varit att folk flyttar dit jobben och de högre utbildningarna finns; till städerna. När vi blir mer digitala faller det behovet, samtidigt som folks krav på en hemmamiljö med ytor som går att anpassa till ett bra hemmakontor ökar. Det är inte helt omöjligt att vi kommer se en utflyttningsvåg från städerna de kommande åren. Där människor väljer ett liv närmare naturen med lägre kvadratmeterpriser. Kanske kombinerat med en övernattningslägenhet i stan för de där dagarna när man behöver vara inne på jobbet. Eller bara för att kunna tillgodogöra sig de saker som bara en stor stad kan erbjuda i form av restauranger, konserter och teatrar.

Plåt: det hållbara valet för framtidens tak i städer

Taket är utan tvekan den viktigaste och mest utsatta delen av varje byggnad. Utan hållbara och säkra tak skyddas inte framtidens städer mot naturens krafter som eld, regn, snöfall, vind och extrema temperaturer. Av den här anledningen är det viktigt att hitta hållbara taklösningar, inte minst med tanke på rådande klimatförändringar. Det finns många takmaterial tillgängliga på marknaden och vilket alternativ som är bäst är kanske inte uppenbart. Vid val av takmaterial är det bäst att välja det mest framtidssäkra alternativet med lång livslängd, minimalt underhåll och hög energieffektivitet. Plåt uppfyller dessa kriterier och är dessutom ganska enkelt och ekonomiskt att installera.

Hitta de bästa inom plåtslageri

Vilka är bäst att anlita för att lägga nytt tak i framtidens städer? De mest lämpade för denna uppgift är de med erfarenhet och utbildning inom plåtslageri. Norrmalms Plåtslageri är med 25 års erfarenhet inom plåtslageri de mest lämpade för alla slags plåtslageriarbeten på tak. De har inte bara lång erfarenhet utan även en hög nivå av professionalitet och kompetens inom modernt plåtslageri. Med tanke på att framtidens städer eftersträvar hållbara lösningar är Norrmalms Plåtslageri det perfekta alternativet. Gå in på www.norrmalmsplat.se för att se närmare på deras utbud av tjänster och hur de värnar om miljön. Deras plåttak är mycket framtidssäkra eftersom de lämnar 15 års garanti på arbetet och upp till 30 års materialgaranti. Dock är det här bara garantin; faktum är att plåttak kan hålla upp till 70 år.

Några andra fördelar med plåttak som gör det till framtidens takmaterial i framtidens städer är:

  • Säkerhet. Med ett plåttak behöver du inte oroa dig för att ett blixtnedslag eller en olycka orsakar en brand i taket.
  • Varaktighet. Plåttak tål starka vindar, korroderar inte och spricker inte. Dessutom kräver det inte lika mycket underhåll som andra typer av takmaterial.
  • Energieffektivitet. Med plåttak som reflekterar ultraviolett strålning och ljusstrålar kan kylkostnaderna minska med upp till 25 procent.
  • Hållbarhet och miljövänlighet. Återvinning är nyckeln i framtidens städer och lyckligtvis kan plåt återanvändas efter att en byggnad rivs eller taket byts ut.

Hållbara framtidsstäder

I framtiden behöver städerna vara hållbara och samtidigt attraktiva för nya invånare. De växande städerna kräver hållbarhet både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv vilket innebär att planeringen av dessa bör ske omsorgsfullt. En stad är ett komplext system där många processer behöver utvecklas och skötas parallellt, som återvinning, grönområden och biologisk mångfald.

Även i en väl utvecklad framtidsstad kommer människors behov i grunden att vara desamma som idag. Liksom nu kan de enkelt hitta bostäder till salu genom att använda sig av en digital tjänst. Det är praktiskt att kunna använda sökfilter och bläddra genom listor med fastigheter som har ett rikt bildgalleri för att hitta det boende som passar en bäst.

Planera hållbara städer

För att skapa en hållbar stad behöver man både nu och i framtiden planera för byggnadernas energianvändning samt reglering och utveckling av transporter och trafik. Det behövs också en hållbar återvinning och avfallsproduktion, ett bra användande av stadens grönområden och en strategi för ökad biologisk mångfald.

I en stad med rik biologisk mångfald behöver stadens grönområden vara sammankopplade så att arternas rörlighet maximeras. Invånarna får samtidigt tillgång till fler grönområden och staden får en ökad resiliens, vilket innebär att den bättre klarar oförutsägbara problem och händelser på grund av exempelvis klimatförändringar.

Värmeböljor en utmaning

Framtiden kommer att bjuda på allt fler och mer utdragna värmeböljor. Detta innebär en ökad ohälsa och stigande dödstal om vi inte planerar för detta i god tid. Äldre personer är särskilt utsatta när det gäller långvarig värme, tillsammans med personer som har respiratorisk sjukdom och hjärt- och kärlsjukdomar. Värmeböljorna orsakar mest besvär inne i städerna, på grund av att bebyggelsen gör området extra varmt. Den värmerelaterade dödligheten under den extremt varma sommaren 2018 var mycket högre i Stockholm jämfört med resten av Sverige. Gatorna och byggnaderna lagrar värme och städerna kan sägas skapa sitt eget väder.

I projektet ”Green Wave” tittar Jorge Amorim som är forskningsledare vid SMHI på hur kommunerna kan sänka temperaturen med hjälp av planteringar och parker. Här i Norden är husen också utformade så att de ska hålla värme på vintern, men de släpper inte ifrån sig värmen så bra under sommaren. Andra material kan behöva användas i framtiden för att byggnaderna bättre ska kunna klara sommarvärmen. Det kan också vara klokt att plantera träd som skuggar husen. Under hösten tappar träden sina löv och solens strålar når fram till husen under vintern då solen behöver värma upp husen.

Hur är framtidens stad?

Sveriges befolkning växer så det knakar, redan 2026 är vi en miljon fler svenskar. Allt fler flyttar till huvudstäderna och det här kan vara en ekvation som går dåligt ihop. Hur tacklar framtidens städer detta? Hur ser egentligen framtidens stad ut?

Hållbarhet och smarta lösningar för företag

Som så många gånger förut lutar vi oss mot ny teknik för att lösa eller åtminstone lätta upp framtida problem. I de stora städerna ändras nu förutsättningarna för olika företag att bedriva sina verksamheter. Allt fler företag använder tillfälliga kontorshotell och fler medarbetare jobbar mer på distans. Den nya 5G-tekniken kommer göra intåget i den digitala eran ännu mer tydlig. Med smarta tekniska lösningar går det att lösa de flesta problem på kontorsnivå. Exempelvis nystylad infografik för interim HR-chef kan vara helt avgörande för ur man rekryterar ny personal. Att med hjälp av digital teknik nå nya medarbetare och utföra jobbintervjuer via video har helt ändrats arbetsmarknaderna i de stora städerna. Något annat vi kommer att se mer av i framtiden städer är förstås självkörande bilar. Redan idag är de möjliga, och i framtidens stad kommer man kunna sätta sig i en självkörande taxibil. I framtidens stad är det hållbarhet som gäller. Minimalt med avgaser och rikligt med stadsträdgårdar.

Fler människor på mindre yta

Om det stämmer att inflyttningen till de större städerna bara eskalerar kommer vi bo fler människor på mindre yta. Det här har man exempelvis i Japan löst genom att bland annat parkera bilar i parkeringshus med hissar. Andra lösningar är restauranger med flera våningar och trappor mellan borden. Det gäller alltså att lyfta blicken uppåt, bygga mer på höjden. Det finns även försök med att anlägga trädgårdar på bostadshusens tak, som tillsammans med solpaneler kommer att förändra utseendet och hur vi ser på städer.

Prioriteringar i framtidens stad

För att få fler människor att både trängas och samtidigt trivas på en liten yta, måste det ske olika prioriteringar. Det kommer förmodligen inte vara rimligt att boytorna är onödigt stora. Det kommer säkert innebära ett visst avkall på sådant vi idag är vana vid. Men det finns också stora fördelar när fler och fler nya arbetstillfällen kommer följa i spåren av fler invånare. Det är med andra ord en spännande framtid våra städer går till mötes, och mycket kommer att se annorlunda ut.

Framtidens städer är redan på gång

Svenska arkitekter tycks inte ta ut svängarna lika mycket som sina kolleger i övriga världen när det kommer till hur vi ska bo i framtiden. De tror inte att människor vill bo på flytande öar i havet eller i trädliknande höghus eller andra underliga bostadsmiljöer. Tvärtom tror de att vi kommer att vilja bo så som vi är vana att bo.

Arkitekterna som ska ta de svenska städerna in i framtiden tror att lågenergihus kommer att vara en del av lösningen, tillsammans med flera grönområden. Allteftersom allt fler kommer att kunna sköta sina arbeten ifrån hemmet, kommer också arbetsresorna att drastiskt minska. Med mindre biltrafik i framtidens städer kommer också plats att frigöras för exempelvis flera restauranger och lunchställen i närområdet.

Urban utveckling

Enligt ett FN-beslut från år 2015 ska framtidens städer vara hållbara, inkluderande, säkra och motståndskraftiga. Med tanke på att städerna i världen växer med i runda tal tvåhundra tusen innevånare per dag, är det inte många som vet hur den nya agendan ska kunna tas i bruk. Om du tror dig ha en briljant lösning på detta prekära problem som världens arkitekter världen över brottas med, ska du definitivt se till att presentera din idé. Känner du att du behöver ett företag för att kunna utföra detta är Capcito en bra lösning på likviditet. Sverige behöver fler innovativa lösningar på hur vi ska ta våra städer in i framtiden.

Innovativa idéer

I Malmö har man på grund av bland annat en befarad havsnivåhöjning börjat fundera på om det skulle gå att bygga en konstgjord skärgård i Öresund. Denna skulle bestå av öar byggda av sand med kanaler för båttrafik. Oavsett hur den urbana staden kommer att utformas är utemiljön mycket viktig, därför bör biltrafik reduceras till ett minimum. I Stockholm skulle exempelvis en linbana kunna gå mellan Gamla Stan och Slussen. Med tanke på stigande havsnivåer är det ingen dum idé.

Framtidens stad är 3D-printad

Det är en svindlande tanke för de flesta att fundera över hur framtidens städer skulle kunna se ut. Vad en lekman tänker sig och vad en forskare eller arkitekt föreställer sig skiljer sig dock åt. Vanliga människor tenderar att likställa framtida städer med någonting hämtat ur dystopiernas filmsamhällen där hela världen har gått under som ett resultat av krig eller naturkatastrofer. Klart är dock att klimatpåverkan kommer att spela en viktig roll för hur dessa framtida städer utformas och forskarna tror att staden som vi känner den idag kommer att vara förändrad i grunden redan om 100 år.

3D-printade hus

Faktum är att 3D-printade hus redan är på gång. Europas allra första demonstrationsprojekt av 3D-printad teknik är ett kontorshotell i Danmark som växer fram med hjälp av en 3D-betongskrivare vilket banar väg för framtiden. Projektet kallas THE BOD (Building on demand) vilket ger en fingervisning om hur mycket tekniken kan bidra med. I Moskva har ett liknande hus redan byggts på 24 timmar från ritning till färdigt hus med hjälp av en lyftkransliknande design som kunde rotera 360 grader runt sin egen axel.

Städer på havet

Framtidens utmaningar när det gäller både befolkningsökning och klimatförändringar som påtagligt kan förändra vädret gör att stadsarkitekter redan nu förbereder sig på olika sätt för att möta denna stundande verklighet. Framtiden kommer att bli oväntad på många olika sätt. Exempelvis tror en del arkitekter att vi kan räkna med flytande städer i framtiden. Dessa städer kommer dessutom att vara självförsörjande med hållbar energi i form av solpaneler och reservoarer som fångar upp regnvatten. Dessa stadsöar glider runt på havsströmmarna som flytande oaser med laguner, livsmedelsåkrar och stora trädgårdar. Troligen kommer man att behöva i stort sett samma yrkeskategorier som nu men läkare och tandläkare kommer att vara extra uppskattade ute på havet.

Underjordiska byggnader

Det är inget nytt påfund att bygga underjordiska hus utan det har människan gjort sedan världskrig och terrorkatastrofer krävt skyddsrum m.m. Vissa forskare tror att vi i de framtida städerna kommer att få räkna med att även bo i större byggnader under jorden. Hur pass väl detta rimmar med naturkatastrofer och stigande vattennivåer kan man ju undra. Kanske är jordbruk på höghus en idé som kommer att bli verklighet? En del arkitekter tror att kilometerhöga skyskrapor är att vänta medan andra förbereder sig för att anlägga trädgårdar med eget mikroklimat. Med tanke på att FN redan har förutspått att det år 2115 kommer att finns över 11 miljarder människor på jorden som ska dela på yta och resurser är det kanske inte så långsökt med kor och grisar på skyskrapor. Minskar vi inte våra utsläpp av växthusgaser kommer filmens dystopiska städer att bli verklighet. Temperaturerna kommer att få hela planeten att koka och hamna delvis under vatten.

En urban framtid

Grunden till dagens samhälle vilar på städerna. Då våra förfäder för tusentals år sedan gav upp sina liv som jägare och samlare för att odla jorden och föda upp djur, tog mänskligheten sitt första stora steg mot den teknologiska underverkens tid vi lever i idag. Det blev allt vanligare att bo tillsammans i större samhällen, där kombinationen av trygghet, bekvämlighet och tillgång till mat och vatten var mer säker. Under de sekler och millennier som gått sedan dess har det alltid varit denna känsla av trygghet som lockat folk till städerna. I vår tid rör det sig om ekonomisk trygghet och bekvämlighet.

Men var är världens städer på väg i framtiden? Samhällen runt hela världen går allt starkare mot urbanisering, då landsbygden avbefolkas och folk söker sig till städerna för att hitta bättre och mer lönsamma arbeten. Idag lever över hälften av världens befolkning i städer, vilket är första gången i mänsklighetens historia. Urbaniseringen i samband med befolkningsökningen gör att världens städer växer i snabb takt, vilket i sin tur ställer stora krav på infrastruktur och bekvämlighet. Det kan löna sig att investera pengar i fastigheter, för framtiden ligger i städerna.

Dagens värld präglas också av en oro för både klimatförändring och överbefolkning, båda problem som troligen i hög grad kommer att prägla framtidens städer. Redan nu finns det allt mer gröna färdmedel i många städer, och fotgängare och cyklister tar allt mer plats, medan bilister förflyttas till städernas utkanter. Med tiden kan biltrafiken helt komma att ersättas av kollektivtrafik med eldrivna tåg och spårvagnar, medan gatorna övertas av fotgängare och parker. Samtidigt kommer förnybara energiformer sannolikt att få en alltmer framträdande roll.

Problemet med överbefolkning kommer att kräva sinnrika lösningar, både gällande boendeytor och tillgång till mat och vatten. Redan finns planer på till exempel skyskrapor med växthus, som kan lösa båda problemen i en smäll, och världen runt arbetar ingenjörer och arkitekter på att finna nya lösningar. Återanvänt vatten och bioenergi från allt återvunnet avfall hör redan till vardagen i många städer.

Det är ändå på den digitala fronten som den största förändringen kommer att ske. Hela generationer har redan vuxit upp omgivna av datorernas bekvämlighet, och datorer kommer i allt högre grad att ta över och förenkla stadsbornas liv. De smarta städerna kommer att kunna ordna infrastruktur och reparationsarbeten på egen hand och förpassa de gamla praktiska yrkena till historien. Förutom rent praktiska lösningar kommer digitaliseringen att möjliggöra distansarbete, så att stadsborna inte behöver flytta omkring utan kan sköta sitt arbete hemifrån. Detta öppnar för en helt ny arbetsmarknad för att ersätta den som maskinerna tagit över.

Ännu har vi en lång väg att gå till de gröna och smarta städerna som framtiden kan erbjuda, men utvecklingen går åt det hållet. Många problem finns kvar att lösa, men framtidens städer kan potentiellt rädda oss från en överbefolkad och nedsmutsad värld.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.