Framtidens stad är 3D-printad

Framtidens stad är 3D-printad

Det är en svindlande tanke för de flesta att fundera över hur framtidens städer skulle kunna se ut. Vad en lekman tänker sig och vad en forskare eller arkitekt föreställer sig skiljer sig dock åt. Vanliga människor tenderar att likställa framtida städer med någonting hämtat ur dystopiernas filmsamhällen där hela världen har gått under som ett resultat av krig eller naturkatastrofer. Klart är dock att klimatpåverkan kommer att spela en viktig roll för hur dessa framtida städer utformas och forskarna tror att staden som vi känner den idag kommer att vara förändrad i grunden redan om 100 år.

3D-printade hus

Faktum är att 3D-printade hus redan är på gång. Europas allra första demonstrationsprojekt av 3D-printad teknik är ett kontorshotell i Danmark som växer fram med hjälp av en 3D-betongskrivare vilket banar väg för framtiden. Projektet kallas THE BOD (Building on demand) vilket ger en fingervisning om hur mycket tekniken kan bidra med. I Moskva har ett liknande hus redan byggts på 24 timmar från ritning till färdigt hus med hjälp av en lyftkransliknande design som kunde rotera 360 grader runt sin egen axel.

Städer på havet

Framtidens utmaningar när det gäller både befolkningsökning och klimatförändringar som påtagligt kan förändra vädret gör att stadsarkitekter redan nu förbereder sig på olika sätt för att möta denna stundande verklighet. Framtiden kommer att bli oväntad på många olika sätt. Exempelvis tror en del arkitekter att vi kan räkna med flytande städer i framtiden. Dessa städer kommer dessutom att vara självförsörjande med hållbar energi i form av solpaneler och reservoarer som fångar upp regnvatten. Dessa stadsöar glider runt på havsströmmarna som flytande oaser med laguner, livsmedelsåkrar och stora trädgårdar. Troligen kommer man att behöva i stort sett samma yrkeskategorier som nu men läkare och tandläkare kommer att vara extra uppskattade ute på havet.

Underjordiska byggnader

Det är inget nytt påfund att bygga underjordiska hus utan det har människan gjort sedan världskrig och terrorkatastrofer krävt skyddsrum m.m. Vissa forskare tror att vi i de framtida städerna kommer att få räkna med att även bo i större byggnader under jorden. Hur pass väl detta rimmar med naturkatastrofer och stigande vattennivåer kan man ju undra. Kanske är jordbruk på höghus en idé som kommer att bli verklighet? En del arkitekter tror att kilometerhöga skyskrapor är att vänta medan andra förbereder sig för att anlägga trädgårdar med eget mikroklimat. Med tanke på att FN redan har förutspått att det år 2115 kommer att finns över 11 miljarder människor på jorden som ska dela på yta och resurser är det kanske inte så långsökt med kor och grisar på skyskrapor. Minskar vi inte våra utsläpp av växthusgaser kommer filmens dystopiska städer att bli verklighet. Temperaturerna kommer att få hela planeten att koka och hamna delvis under vatten.

Leave a Comment

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.