Author Archives: admin

Framtidens städer är redan på gång

Svenska arkitekter tycks inte ta ut svängarna lika mycket som sina kolleger i övriga världen när det kommer till hur vi ska bo i framtiden. De tror inte att människor vill bo på flytande öar i havet eller i trädliknande höghus eller andra underliga bostadsmiljöer. Tvärtom tror de att vi kommer att vilja bo så som vi är vana att bo.

Arkitekterna som ska ta de svenska städerna in i framtiden tror att lågenergihus kommer att vara en del av lösningen, tillsammans med flera grönområden. Allteftersom allt fler kommer att kunna sköta sina arbeten ifrån hemmet, kommer också arbetsresorna att drastiskt minska. Med mindre biltrafik i framtidens städer kommer också plats att frigöras för exempelvis flera restauranger och lunchställen i närområdet.

Urban utveckling

Enligt ett FN-beslut från år 2015 ska framtidens städer vara hållbara, inkluderande, säkra och motståndskraftiga. Med tanke på att städerna i världen växer med i runda tal tvåhundra tusen innevånare per dag, är det inte många som vet hur den nya agendan ska kunna tas i bruk. Om du tror dig ha en briljant lösning på detta prekära problem som världens arkitekter världen över brottas med, ska du definitivt se till att presentera din idé. Känner du att du behöver ett företag för att kunna utföra detta är Capcito en bra lösning på likviditet. Sverige behöver fler innovativa lösningar på hur vi ska ta våra städer in i framtiden.

Innovativa idéer

I Malmö har man på grund av bland annat en befarad havsnivåhöjning börjat fundera på om det skulle gå att bygga en konstgjord skärgård i Öresund. Denna skulle bestå av öar byggda av sand med kanaler för båttrafik. Oavsett hur den urbana staden kommer att utformas är utemiljön mycket viktig, därför bör biltrafik reduceras till ett minimum. I Stockholm skulle exempelvis en linbana kunna gå mellan Gamla Stan och Slussen. Med tanke på stigande havsnivåer är det ingen dum idé.

Framtidens stad är 3D-printad

Det är en svindlande tanke för de flesta att fundera över hur framtidens städer skulle kunna se ut. Vad en lekman tänker sig och vad en forskare eller arkitekt föreställer sig skiljer sig dock åt. Vanliga människor tenderar att likställa framtida städer med någonting hämtat ur dystopiernas filmsamhällen där hela världen har gått under som ett resultat av krig eller naturkatastrofer. Klart är dock att klimatpåverkan kommer att spela en viktig roll för hur dessa framtida städer utformas och forskarna tror att staden som vi känner den idag kommer att vara förändrad i grunden redan om 100 år.

3D-printade hus

Faktum är att 3D-printade hus redan är på gång. Europas allra första demonstrationsprojekt av 3D-printad teknik är ett kontorshotell i Danmark som växer fram med hjälp av en 3D-betongskrivare vilket banar väg för framtiden. Projektet kallas THE BOD (Building on demand) vilket ger en fingervisning om hur mycket tekniken kan bidra med. I Moskva har ett liknande hus redan byggts på 24 timmar från ritning till färdigt hus med hjälp av en lyftkransliknande design som kunde rotera 360 grader runt sin egen axel.

Städer på havet

Framtidens utmaningar när det gäller både befolkningsökning och klimatförändringar som påtagligt kan förändra vädret gör att stadsarkitekter redan nu förbereder sig på olika sätt för att möta denna stundande verklighet. Framtiden kommer att bli oväntad på många olika sätt. Exempelvis tror en del arkitekter att vi kan räkna med flytande städer i framtiden. Dessa städer kommer dessutom att vara självförsörjande med hållbar energi i form av solpaneler och reservoarer som fångar upp regnvatten. Dessa stadsöar glider runt på havsströmmarna som flytande oaser med laguner, livsmedelsåkrar och stora trädgårdar. Troligen kommer man att behöva i stort sett samma yrkeskategorier som nu men läkare och tandläkare kommer att vara extra uppskattade ute på havet.

Underjordiska byggnader

Det är inget nytt påfund att bygga underjordiska hus utan det har människan gjort sedan världskrig och terrorkatastrofer krävt skyddsrum m.m. Vissa forskare tror att vi i de framtida städerna kommer att få räkna med att även bo i större byggnader under jorden. Hur pass väl detta rimmar med naturkatastrofer och stigande vattennivåer kan man ju undra. Kanske är jordbruk på höghus en idé som kommer att bli verklighet? En del arkitekter tror att kilometerhöga skyskrapor är att vänta medan andra förbereder sig för att anlägga trädgårdar med eget mikroklimat. Med tanke på att FN redan har förutspått att det år 2115 kommer att finns över 11 miljarder människor på jorden som ska dela på yta och resurser är det kanske inte så långsökt med kor och grisar på skyskrapor. Minskar vi inte våra utsläpp av växthusgaser kommer filmens dystopiska städer att bli verklighet. Temperaturerna kommer att få hela planeten att koka och hamna delvis under vatten.

En urban framtid

Grunden till dagens samhälle vilar på städerna. Då våra förfäder för tusentals år sedan gav upp sina liv som jägare och samlare för att odla jorden och föda upp djur, tog mänskligheten sitt första stora steg mot den teknologiska underverkens tid vi lever i idag. Det blev allt vanligare att bo tillsammans i större samhällen, där kombinationen av trygghet, bekvämlighet och tillgång till mat och vatten var mer säker. Under de sekler och millennier som gått sedan dess har det alltid varit denna känsla av trygghet som lockat folk till städerna. I vår tid rör det sig om ekonomisk trygghet och bekvämlighet.

Men var är världens städer på väg i framtiden? Samhällen runt hela världen går allt starkare mot urbanisering, då landsbygden avbefolkas och folk söker sig till städerna för att hitta bättre och mer lönsamma arbeten. Idag lever över hälften av världens befolkning i städer, vilket är första gången i mänsklighetens historia. Urbaniseringen i samband med befolkningsökningen gör att världens städer växer i snabb takt, vilket i sin tur ställer stora krav på infrastruktur och bekvämlighet. Det kan löna sig att investera pengar i fastigheter, för framtiden ligger i städerna.

Dagens värld präglas också av en oro för både klimatförändring och överbefolkning, båda problem som troligen i hög grad kommer att prägla framtidens städer. Redan nu finns det allt mer gröna färdmedel i många städer, och fotgängare och cyklister tar allt mer plats, medan bilister förflyttas till städernas utkanter. Med tiden kan biltrafiken helt komma att ersättas av kollektivtrafik med eldrivna tåg och spårvagnar, medan gatorna övertas av fotgängare och parker. Samtidigt kommer förnybara energiformer sannolikt att få en alltmer framträdande roll.

Problemet med överbefolkning kommer att kräva sinnrika lösningar, både gällande boendeytor och tillgång till mat och vatten. Redan finns planer på till exempel skyskrapor med växthus, som kan lösa båda problemen i en smäll, och världen runt arbetar ingenjörer och arkitekter på att finna nya lösningar. Återanvänt vatten och bioenergi från allt återvunnet avfall hör redan till vardagen i många städer.

Det är ändå på den digitala fronten som den största förändringen kommer att ske. Hela generationer har redan vuxit upp omgivna av datorernas bekvämlighet, och datorer kommer i allt högre grad att ta över och förenkla stadsbornas liv. De smarta städerna kommer att kunna ordna infrastruktur och reparationsarbeten på egen hand och förpassa de gamla praktiska yrkena till historien. Förutom rent praktiska lösningar kommer digitaliseringen att möjliggöra distansarbete, så att stadsborna inte behöver flytta omkring utan kan sköta sitt arbete hemifrån. Detta öppnar för en helt ny arbetsmarknad för att ersätta den som maskinerna tagit över.

Ännu har vi en lång väg att gå till de gröna och smarta städerna som framtiden kan erbjuda, men utvecklingen går åt det hållet. Många problem finns kvar att lösa, men framtidens städer kan potentiellt rädda oss från en överbefolkad och nedsmutsad värld.

Smarta hem är framtiden

Hur ska framtidens städer se ut? Många menar att vi kommer att förlita oss mer på trådlös kommunikation i framtiden. Ja, det handlar om uppkopplade enheter som kommunicerar med varandra. Det kan vara allt från bilen som kommunicerar trådlöst med andra bilar, till tvättmaskinen, spisplattan eller hundhalsbandet. På tal om hemmet, så ser vi redan nu att smarta hem är framtiden. Sakta men säkert börjar det dyka upp allt fler produkter som går att styra via mobilen vare sig man är hemma eller inte. Det här öppnar upp nya möjligheter för hem vi annars inte har tänkt på. Stockholm leder denna utveckling i Sverige så bor man på västkusten gäller det att hitta en pålitlig flyttfirma i Göteborg och sen dra vidare norrut. För det är i Kista som Sveriges Silicon Valley finns.

Trådlös kommunikation mellan produkter

Ett exempel på smarta hem är en låsanordning som kopplar upp sig mot internet. Med hjälp av sin mobil kan man då låsa upp dörren ifall man vill släppa in någon – vare sig man är hemma eller på en strand flera tusentals mil långt bort. Ett exempel på att denna trend är igång på riktigt bland annat att Ikea har nu produkter för smarta hem. Efter att ha haft en provperiod i vissa utvalda länder har man nu valt att satsa på smart belysning där användaren kan styra färgen, timer och annat med hjälp av en app eller en trådlös kontroll. Det här är förstås inget nytt men Ikea är det första globala företaget som satsar på denna typ av lösning för “vanliga” köpare som tycker att de andra alternativen idag är för avancerade. Tanken är här att det ska vara lättförståeligt och kunna användas av alla i hemmet. Hur kommer framtidens städer att bli smarta då? Det här återstår att se då teknikutvecklingen går fort och det är svårt att förutse vad som ska hända.

Framtidens städer på gång

Redan idag talas det stort om 5G. Men ingen verkar riktigt veta vad 5G handlar om menar många. Idag använder vi 4G med våra mobiler. När 5G kommer ersätta detta kommer mycket större mängd data kunna skickas. En HD-film på flera gigabyte kommer att kunna laddas ner på några ynka sekunder. Den här möjligheten att snabbt kunna skicka ny data kommer innebära att förarlösa bilar kan kommunicera med andra bilar – det går nämligen inte idag med 4G. Hur kommer det här att påverka framtidens städer? Flera experter menar att teknikutvecklingen kommer att fullkomligt explodera när 5G är etablerat. För det är nämligen information, eller data, som tidigare har drivit fram teknikutvecklingen. Det här kommer leda till att det samhälle vi idag har kommer se annorlunda ut. Ja, vissa hävdar till och med att den nya fattigdomen drabbar de som står utan tillgång till wifi. Detta kan leda till fler skillnader mellan fattiga och rika som inte bara baseras på produktion, råvaror och export utan också kommunikation och information. Många telebolag engagerar sig därför i att sprida wifi och tillgång till internet i utvecklingsländer.

Vår största framtidsutmaning

Diskussionerna kring ren, grön, miljövänlig energi har väl knappast undgått någon. De flesta experter verkar anse att det är en verklig ödesfråga i samtiden. Om vi inte lyckas bryta vårt beroende av fossila bränslen, och avstanna den globala uppvärmningen, kommer i bästa fall miljoner människor bli hemlösa av stigande havsnivåer och kraftiga stormar. Vad som kan ske i värsta fall vill man inte ens tänka på. Som tur är kommer det fler och fler innovationer inom energibranschen. I Sverige har vi under ganska lång tid tämjt naturens energiresurser med våra vattenkraftverk, men fler möjligheter är på gång.

Mycket sker i Amerika

Den mest kända, och kanske den enda verkligt berömda, profilen inom förnybar energi är amerikanen Elon Musk. Han var med och startade elbiltillverkaren Tesla, och är idag dess ansikte utåt. Att vi tack vare Tesla har högpresterande elbilar är naturligtvis fantastiskt, och fler framgångar än så utlovas av företaget. Nyligen berättade de om sina nya solceller för hus. De ser ut som natursten, och ska kosta ungefär detsamma som vanliga tegelplattor. På andra håll ruvas det på fler sätt att utvinna el ur naturelementen. I framtiden kan dragkraft försörja oss med miljövänlig och förnybar energi, tack vare enorma drakar som svävar flera hundra meter ovan mark.

En ödesfråga som håller på att lösas

Det finns alltså gott hopp om framtiden, om man ska tro vissa forskare. Att enskilda husägare kommer att kunna skaffa solceller, som ser ut som vanligt tegel och dessutom kostar lika mycket, är naturligtvis ett enormt genombrott. Man kan då alltså bli självförsörjande på el, i princip utan extra kostnader. Utgiften för takplattor finns ju oavsett. Lägg därtill övriga innovationer i att tämja naturens enorma energiutvecklingar till elproduktionen. Vind- och vattenkraftverk har naturligtvis i det närmaste oändlig potential, så länge man lyckas lista ut rätt tekniker. Med drakar som svävar ovan våra huvuden, solceller på alla tak och maskiner för att utvinna el ur havsvågornas oändliga rörelser kommer vi sannolikt att slippa elda olja om ett par generationer.

Framtidens transportsystem i städerna

Idag har vi befolkningstillväxt och en befolkningsrörelse från landsbygden till städerna i många länder. Vägnäten kan inte förändras hur mycket som helst, så det säger sig självt att vi kan komma att behöva helt nya transportsystem. I alla fall om medborgarna ska kunna ha samma service som idag. I de flesta städer kan man använda befintlig teknik och komplettera ett väg och spårburet system med tunnlar. På andra platser kan man behöva bygga en form av avancerade linbanor eller tuber som går genom luften, eftersom det inte finns plats på eller under marken.

Science fiktion idag, verklighet i morgon?

Flygande bilar kan ta över den kommunala trafiken om tio år enligt Airbus. Redan idag spelar små helikoptrar en viktig roll i transportsystemet i Sao Paulo i Brasilien. Där är vägnätet så underdimensionerat och säkerheten för biltrafikanter så dålig att många företag sköter viktiga persontransporter med helikopter. I alla fall när det är viktigt att det går fort. Många byggnader har därför en helikopterplatta på taket. En typ av tunnlar kan också konstrueras ovan jord, företrädesvis ovanför befintliga vägar, eftersom det där finns plats. Bland annat det innovativa bilföretaget Teslas VD, Elon Musk, förespråkar system med vakuumtunnlar. I dem kan särskilda kapslar färdas snabbare än vad ett jetplan gör luften.

Problem driver innovationer

Inga städer kan fungera på ett bra sätt utan ett transportsystem som är dimensionerat efter antalet människor som bor i staden. Det är en faktor som driver utvecklingen framåt inom en rad områden. Ett resultat av det är troligen att vi kommer att färdas på nya sätt i framtiden. Våra befintliga transportsystem kommer att finnas kvar, men som komplement till dessa lär de av oss som lever ytterligare några decennier, att få se lösningar som vi har svårt att föreställa oss idag. I en mer nära förestående framtid kommer vi troligen att få uppleva hur förarlösa bilar och så kallad spårtaxi kan komma att använda befintliga system, på ett effektivare sätt.

Dubai

Ökenstaden Dubai är världens snabbast växande stad. Den breder ut sig på båda sidor Dubaiviken och är provinshuvudstad i provinsen med samma namn. Huvudstaden i Förenade Arabemiraten, Abu Dhabi har inte ens hälften så många innevånare. Trots att Förenade Arabemiraten har strikta muslimska lagar så har Dubai något lindrigare och det är den stad i landet som har mest toleranta regler gentemot andra kulturer. Klimatet i området är mycket torrt och staden är omgiven av öknar. Det är mycket hett med en årsmedeltemperatur på hela 30 grader och temperaturer som ofta når över 40 grader.

Störst och högst

Dubai_aerial_viewDubai satsar på att bygga mycket och högt. I staden hittas världens tre högsta hotell. Det dyraste är Burj Al Arab, vilket är världens enda hotell med sju stjärnor och detaljer i guld. Här finns även ett av världens största shoppingcenter, en enorm konstgjord skidbacke och världens högsta byggnad Burj Khalifa på hela 828 meter. För att hålla detta byggprojekt igång krävs arbetskraft och ett stort antal utländska gästarbetare finns därför ständigt i staden och arbetar under slavlika förhållanden till mycket låga löner. Detta har lett till att runt tre fjärdedelar av befolkningen är män. Staden är som skapad av globaliseringen. Människor från alla världens hörn blandas i en stad som på många sätt skiljer sig från det land den ligger i. På bankerna Här gömmer Afghanistans krigsherrar det ofantliga biståndet och människor kommer och går för att göra snabba affärer och återvänder sedan till sina hemländer förhoppningsvis med lite mer pengar på fickan.

Lyx och fattigdom

Förenade Arabemiraten har världens sjunde största oljereserv och även en stor depå av naturgas. Detta har gjort att landets ekonomi växt snabbt. Dubai har fått agera ansikte utåt och affärscentrum för att visa denna nyvunna rikedom. Det är en världsstad med innevånare från världens alla delar. Av hela befolkningen i Förenade Arabemiraten är endast 19 procent emiratier och resterande del utländska medborgare som är där för att arbeta under en period. Det är en konstrasternas stad beroende på vad man väljer att se. Å ena sidan strålar den lyx och flärd med sina höga byggnader och lyxiga hotell, å andra sidan rymmer den många tragiska livsöden om människor som åkt från omkringliggande länder för att arbeta. Drömmen om att kunna återvända hem med pengar till familjen krossas många gånger genom att de inte har råd att betala tillbaka det arbetsgivaren betalat för flygbiljetten och många blir kvar längre än planerat.

 

Framtidens städer – vad nytt?

Vad kan vi förvänta oss kommer att vara annorlunda i framtidens städer, mot idag?

Enligt en del experter så ser framtiden allt ljusare ut och den upplevda livskvaliteten kommer att vara betydligt bättre än idag. Under vissa givna förutsättningar vill säga. Vi har nått vägs ände och står vid ett vägskäl, vilken väg leder till de bästa möjligheterna? Något som är oerhört viktigt är hur energiförsörjningen kommer att ske i framtidens städer. Helt klart är det nödvändigt med investeringar i ny teknik avseende förnyelsebara energikällor.

 

Vindkraft
Morgondagens vindturbiner kommer att se annorlunda ut och operera tystare. Turbiner kan återfinnas flytande på havet, de är förmodligen utan vingar. Kanske kommer en del placeras hovrande i atmosfären.

Illuminated modern building exterior and  empty street

 

Solkraften
Solenergin kan komma att ”skördas” direkt i rymden och srålas ned till jorden. Ett rent, prisvärt och effektivt sätt att tillhanda hålla energi till framtidens städer.

Ett annat sätt är solpaneler som kan användas bland annat till trottoarbeläggning. Solpaneler kommer att monteras på andra sätt än idag och människor och företag kommer att vara uppkopplade mot elnätet i realtid och användningen av el kommer på så sätt att övervakas kontinuerligt. Man kommer att kunna vara både leverantör av energi och förbrukare av energi.

 

Gröna byggnader
I framtidens städer är byggnaderna gröna. I framtidens städer kommer vi att få se mer tak-och biodlingar. Vidare kommer det att finnas en mer effektiv hantering av vatten. Man kommer att ta tillvara regnvatten, vattenkonsumtionen kommer att övervakas och man kommer att se till att det finns en hållbar dagvattenhantering. Med en hållbar hantering av vattenförbrukningen kommer det säkerligen att finnas badkar även i framtidens städer.

 

Transporter
Persontransporter kommer förmodligen att ske med hjälp av förarlösa elbilar som är kopplade till elnätet. Förmodligen kommer det att finnas höghastighetstransporter också.

 

Rätt investeringar
Om de rätta investeringarna görs inom områdena energi, transporter och gröna byggnader, spås en lysande framtid för människorna i städerna. Istället för att fokusera på dagens miljöproblem står vi alla inför stora utmaningar och möjligheter. Det handlar om att skapa bostäder och andra gröna byggnader i framtidens städer. En infrastruktur som medför att människan kan leva mer hållbart. Vilket leder till att man får ett bättre liv för sig själva och kommande generationer. Man kommer även att fläta samman ekologiska odlingar med det sociala livet.

Gardens by the Bay

Gardens by the Bay eller översatt till svenska; Trädgårdar vid bukten, är en park som är belägen i centrala Singapore. parken är skapad över 101 hektar av återvunnen mark som angränsar till Marina reservoar. Med Gardens by the Bay tillhör Singapore pionjärerna som visar hur framtidens städer kan byggas.

 

Tre vattenträdgårdar
Parken är uppdelad i tre delar; Bay South Garden, Bay East Garden och Bay Central garden. En imponerande tak av konstgjorda träd upp till 50 meter hög tornar över en stor urban oas.

 

Superträd
I Bay South delen står det gigantiska superträd som är soldrivna. I den konstgjorda mekaniska skogen finns 18 superträd. De fungerar som vertikala trädgårdar och de genererar solenergi, har luftventileringskanaler och de samlar regnvatten. Superträden genererar elektricitet som används till både belysning och drivkraft för den vattenteknik som finns i parken.

Superträden varierar i höjd från 25 och 50 meter. Vart och ett av superträden har tropiska blommor och olika ormbunkar som klättrar stålstommen De stora kanapéerna, trädkronorna, modererar temperaturen och ger skydd mot det varma klimatet i Singapore.Gardens by the Bay 2

 

Upprustningsprojekt
Gardens by the Bay utgör ett upprustningsprojekt och är en del i en plan att skapa ett nytt centrum i Marina Bay-området. Från initiativtagarnas sida när man förhoppningar att Gardens by the Bay blir ett eko-turistmål. En plats på jorden som kan visa upp hållbara metoder och växter från hela världen.

 

Skywalks
Besökarna kan promenera på broar som man valt att benämna skywalks. Dessa skywalks förbinder flera av de högre superträden. Broarna är belägna 50 meter över marknivån. På så sätt kan besökarna se trädgårdarna från närmast svindlande höjder och gå från en trädgård till en annan.

 

Inträdesavgift
För att få tillgång till delar av parken tas en inträdesavgift ut. Omkring 22 USD tas det ut för turister medan singaporianerna själva får betala 16 USD.

 

Trädgårdsavfall genererar el
Till de en fler hållbara funktionerna i Flower Dome, är att trädgårdsavfallet ger energi till en massiv ångturbin som genererar el så att den svala temperaturen kan bibehållas i vegetationsområdet inne i domen.

 

Hyllning till landets etniciteter
I Heritage Gardens får besökarna möjlighet att malajiska-, indiska- och kolonial – tema, med mera.

 

Singapore är staden i trädgården…

Songdo

Är det måhända Sydkorea som, på ett globalt plan, leder utvecklingen av framtidens städer? Då infrastrukturen är färdig hävdar den ansvarige på mångmiljonprojektet Songdo International Business District, att Songdo IBD sätter standarden för framtidens städer. Det handlar om både om hur dessa framtidsstäder byggs och om att Songdo IBD sätter best pratice vad gäller stadsplanering. I planeringsprocessen valde man ett långsiktigt perspektiv och då tänkte man 50 år eller mer framåt i tiden. Vart man än går, till skolan med sina barn eller till golfbanan, så finns inte endast de utan i princip allt inom gångavstånd.

 

Songdo International Business District
Songdo International Business District, kallas kort och gott för Songdo IBD. Songdo IBD är inget mindre än en smart stad. Tidigare talades det mycket om smarta hus, här handlar det om en hel stad med en infrastruktur vari i de boende är uppkopplade dygnet runt. Var de än är kan de övervaka sina hem och den utrustning som finns där. I Songdo IBD är inte bara innevånarna utan hela staden uppkopplad 24/7 – alltså dygnet runt alla veckans dagar. Därför kallas den också för den allestädes närvarande staden. Man har även ett gigantiskt sopsugsystem för staden där kökssoporna sugs direkt till en speciell station som ett led i sophanteringsprocessen.Songdo 2

 

Songdo IBD –reclaimed
Man har byggt staden från grunden på mark som man återvunnit från floden Incheon. Staden är belägen omkring 65 kilometer sydväst om Seoul, Sydkorea. I närheten ligger Incheon International Airport som man lätta tar sig till på den 12,3 kilometer långa armerade betongmotorvägsbron – Incheon Bridge.

 

Ekonomisk frizon
Tillsammans med Yeongjong och Cheongna, är Songdo IBD en del av Incheons ekonomiska frizon.

 

40 miljarder
Det här gigantiska utvecklingsprojektet löper om allt går som det ska, över 10 år. Det beräknas kosta mer än 40 miljarder USD. Därmed är det ett av de dyraste utvecklingsprojekten som genomförts – hittills.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.


chronicle